FOTO ART - MOJA STRONA O FOTOGRAFII

GALERIA  LUKSOGRAFII

Luksografia (łac. lux '¶wiatło' + gr. gráphein 'pisać') - technika wykonywania zdjęć bez użycia aparatu fotograficznego, polegaj±ca na umieszczaniu różnych przedmiotów bezpo¶rednio na materiale ¶wiatłoczułym (np. papier fotograficzny) i na¶wietlaniu go w ciemni pod powiększalnikiem. Mog± to być przedmioty półprzezroczyste lub całkiem nie przepuszczaj±ce ¶wiatła. Po wywołaniu otrzymuje się obraz fotogrficzny, zwany fotogramem pozytywowym. Metoda ta stworzona została przez przedstawicieli awangardy w latach 20-tych i 30-tych XX wieku (Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy). Jej unikalno¶ć polega na tym, że praca istnieje tylko w jednym egzemplarzu. LUKSOGRAFIA
stronę obsługuje Mozilla Firefox
ZAPRASZAM PONOWNIE